ზოლიანი დიაგრამა ექსელში

 

ეს დემონსტრაცია გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა შექმნათ მარტივი ზოლიანი დიაგრამა Excel-ში.