ილია ჭავჭავაძე (დოკუმენტური ფილმი)

დაბადების თარიღი:8 ნოემბერი 1837 გარდაცვ. თარიღი: 12 სექტემბერი 1907 (69 წლის ასაკში) დაკრძალვის ადგილი: მთაწმინდის პანთეონი, თბილისი კატეგორია: მწერალი, პოეტი, პოლიტიკოსი, პუბლიცისტი, წმინდანი     დაბადების ადგილი: სოფელი ყვარელი, ყვარელის მუნიციპალიტეტი. დიდი ქართველი მწერალი, პოეტი, პუბლიცისტი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს 1861—1907 წლების ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი. დაიბადა გაღარიბებული თავადის ოჯახში. 1848

სრულიად

.ge ზედა დონის ეროვნული დომენი

.ge — ზედა დონის ეროვნული დომენი (ccTLD) საქართველოსთვის. აღნიშნული დომენური სახელები ხელმისაწვდომია საქართველოს მოქალაქეებისთვის (შეუზღუდავად) ან უცხოური დაწესებულებისთვის, წარმომადგენლის მეშვეობით (მხოლოდ ერთი დომენი თითოეულ რეგისტრანტზე). აგრეთვე, ხელმისაწვდომია მოცემული ქვედომენები, ცალკეული სახის რეგისტრანტებისთვის: .com.ge — მხოლოდ კომერციული ორგანიზაციებისთვის .edu.ge — მხოლოდ უმაღლესი და საშუალო საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის .school.ge — მხოლოდ სკოლებისთვის .gov.ge — მხოლოდ სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის .org.ge — მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის .mil.ge — მხოლოდ სახელმწიფო სამხედრო ორგანიზაციებისთვის (იყენებს საქართველოს

სრულიად