რატომ შეუცვალეს სახელი პირველ მეხსიერების ბარათს?

დაფიქრდით, რა მოხდება, უცბად ყველაფერი რომ წაიშალოს, რაც ციფრულად გაქვთ შენახული… მეტად დრამატიზება აღარ გვინდა, ჩვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი გახდა, ვფიქრობ, აღარც ამას სჭირდება განხილვა, ამიტომ პირდაპირ მეხსიერების ბარათებზე ვისაუბროთ, 1980-იან წლებში გადავინაცვლოთ, როცა ყველაფერი დაიწყო. ერთი წყარო გვეუბნება, რომ მეხსიერების ბარათი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც პორტატიული ელექტრონული შესანახი მოწყობილობა, რომელიც ფლეშ

სრულიად