ᲔᲥᲡᲔᲚᲘᲡ 100 ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲐ ᲓᲐᲛᲬᲧᲔᲑᲗᲐᲗᲕᲘᲡ

2019 წელს ელექტრონული აკადემიის მიერ გამოიცა პირველი წიგნი, როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონული სახით. Microsoft Excel-ის შესწავლის მსურველს, შეუძლია წიგნში მოცემული სავარჯიშოების, მისი პასუხების და ვიდეობის გამოყენებით დაიწყოს Excel-ის საფუძვლიანი შესწავლა, მისთვის მარტივ და გასაგებ ენაზე. ამოცანათა კრებულში გამოყენებული პრაქტიკული სავარჯიშოები კი უფრო ადაპტირებულს ხდის მას მომხმარებლისათვის.

წიგნზე “ექსელის 100 ამოცანა დამწყებთათვის” მუშაობდნენ პროფესორი გიორგი დათუკიშვილი და თორნიკე კვინიკაძე. წიგნში თავმოყრილია 100 ამოცანა, მისი შესაბამისი ვიდეო გაკვეთილითა და ვიდეო ამოხსნით.

 

წიგნის გადმოსაწერად უნდა გადახვიდეთ ელექტრონული აკადემიის ვებ გვერზე.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *